Behandlingar

Behandlingarna som erbjuds på Alla Fötters Fotvårdsklinik finns i listan till vänster.

Samtliga behandlingar anpassas beroende på patientens hälsotillstånd. Hänsyn tas t.ex. till om patienter har psoriasis, diabetes, artrit eller reumatism.

 

Hembesök

Vi erbjuder i allmänhet inte hembesök längre annat än i undantagsfall. Detta är i huvudsak av ergonomiska skäl då behandlingar i hemmiljö är mer påfrestande att utföra.

För institutioner kan platsbesök dock erbjudas om lämplig lokal för behandling kan tillhandahållas. Priser kan förhandlas i sådana fall om flera behandlingar kan göras vid samma tillfälle.

Fötter